Cărți

Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960)

Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: Condamnat la tăcere. Convorbiri ale episcopului Márton Áron înregistrate de Securitate (1957–1960).
Editura Lector – Editura Fundația Varadinum – Editura Fundația Pentru Școală,
Târgu Mureș–Oradea–Cluj, 2019

Categorii: religie, istorie
Pagini: 568
Copertă: tare
ISBN   978-606-8957-11-1; 978-606-94721-2-5

Despre autor:

Nagy Mihály Zoltán a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea din Pécs, Ungaria. Are o dublă specializare: în istorie modernă și contemporană și în teologie. Este autorul a două cărți în care dezbate aspecte din istoria modernă și contemporană a Transilvaniei, mai exact: Administrația militară sovietică în Nordul Transilvaniei și Istoria Uniunii Pupulare Maghiare din România.

Denisa Bodeanu a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea Babes-Bolyai. Este coeditor al volumelor Rezistența armată anticomunistă din România. Grupul „Teodor Șușman” (1948-1958). Mărturii, (Argonaut, 2004), Mișcarea de rezistență anticomunistă din România. Grupul „Cruce și Spadă”. Mărturii, (Argonaut, 2005), Rezistența anticomunistă din România. Grupul „Capotă-Dejeu” (1947-1957). Mărturii, (Argonaut, 2006), Afacerea „Evanghelistul”. Vizita lui Billy Graham în România, (Argonaut, 2010), „Clopotul amuțit”… Preotul Pálfi Géza – o viață supravegheată de Securitate, (Pro-Print, 2011) și editor al volumelor Neoprotestanții din Transilvania în timpul regimului comunist. Studiu de caz: Baptiștii din județul Cluj. Mărturii și documente, (Argonaut, 2007), Neoprotestanţii din Transilvania în timpul regimului comunist. Studiu de caz: Baptiştii din judeţul Cluj. Mărturii şi documente (volumul II), (Argonaut, 2012).

Despre carte:

În volumul nostru publicăm o parte din transcrierile convorbirilor înregistrate, numite oficial „note T.O.”, din dosarul de urmărire informativă, FI nr. 261991, sub numele de cod „Mureș”, al episcopului Márton Áron. Cele două studii introductive oferă o îndrumare esențială pentru înțelegerea contextului istoric și a conceperii celor două dosare de urmărire. Bibliografia și indicii volumului facilitează munca cercetătorilor.

Antal Balázs: Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa

Antal Balázs: Întâmplare cu un raft cu cărți. Scrierile lui Mózes Attila. Târgu-Mureș, 2019.

Categorii: critică literară
Pagini: 280
Copertă: cartonată
ISBN 978-606-8957-12-8

Despre autor:

Dr. Antal Balázs este un istoric literar născut în 1977. Predă istoria literaturii maghiare, cu un accent deosebit pe literatura transilvăneană maghiară postbelică, la Universitatea din Nyíregyhaza, respectiv la Universitatea Creștină Partium.

Despre carte:

Studiul despre scriitorul clujean Mózes Attila va fi publicat ca al treilea volum în seria „Monografii Lector”. Mózes Attila și-a început cariera de prozator în anii 70. Perioada ca mai fructuoasă a carierei sale era între 1978 și 1991, cu toate că cenzura a interzis publicarea noilor sale volume până în 1989. Din nefericire, când calea a devenit liberă în fața publicării noilor volume, Mózes Attila a încetat să scrie proză literară. În monografia de față, istoricul literar Antal Balázs prelucrează această opera semnificativă, însă puțin cunoscută de publicul din Ungaria. În capitolele teoretice, el tratează concepte ca literatura maghiară din Transilvania, problema generațiilor literare ori generația „optzeci” în literatura maghiară din Transilvania, după care încearcă să definească locul pe care Mózes Attila îl ocupă în contextul literaturii maghiare de pretutindeni. După capitolele teoretice, monografia prezintă o analiză a operelor lui Mózes Attila, oferind un capitol întreg scrierilor critice.

Pavel Șușară: Sissi

Pavel Șușară: Sissi. Poem în traducerea lui
Demény Péter, ilustrat de Mircea Bochiș.
Târgu Mureș,
2018.

Categorii: poezie
Pagini: 152
Legătură: cartonată, supracopertă
ISBN 978-606-8957-06-7

Despre autor:

Pavel Șușară (29 decembrie 1952, Bănia, județul Caraș-Severin) este un autor, critic și istoric de artă, monograf, poet, autorul monografiei despre pictorul Corneliu Baba.

Despre carte:

Sissi sau „O scrisoare târzie pentru Elisabeta Amelia Eugenia de Wittelsbach, Împărăteasă a Austriei şi Regină a Ungariei, căreia toată Împărăţia îi spune Sissi…” este un poem amplu, cu inserții lirice și referiri autobiografice bogate, din care se conturează și o interpretare a spiritului existențial-comunitar central- și est-european. În carte găsim, sub forma unei scrisori fictive, neexpediate, adresată lui Sissi, cu o narațiune și o poveste o remarcabilă, o reconstituire personală a unei lumi extraordinare, în oglinda lumii noastre de astăzi. Sub aspect vizual, cartea reprezintă și o performanţă grafică, cu o abordare de o modernitate imediată. Ilustraţiile şi concepţia grafică sunt semnate de Mircea Bochiş, fiind vorba de lucrări de mail-art excepționale, în dialog organic cu conținutul textual al lucrării.

Nagy Attila: Égi tócsa, földi sár

Nagy Attila: Baltă cerească, noroi pământesc (Poezii din Caietul Albastru). Tîrgu-Mureș, 2018.

Categorii: poezie
Pagini: 72
Copertă: tare
ISBN 978-606-92584-1-5

Despre autor:

Nagy Attila, după profesie medic, s-a născut în 1954 la Aiud. Trăiește la Tîrgu-Mureș.

Are 11 volume de poezii: Mélyülő ablakok (Geamuri adâncându-se, ediție autorială), Prezent Elhullatott jelen (Prezent scăpat, ediție autorială), Velence harangjai (Clopotele din Veneția, Mentor), A tübingeni asztalos (Tâmplarul din Tübingen, Mentor), Sehol a hely (Nicăieri, Mentor), A Nap Kertje (Grădina Soarelui, Pallas-Akadémia), Café Flamingo (Mentor), Gazdátlan sorok (Rânduri de pripas, Mentor), Időzz el (Rămâi, Kriterion), Aszú alkonyat (Amurg de toamnă, Pallas-Akadémia), Csillagköz (Pasajul Stelelor, Lector).

Despre carte:

„Baltă cerească, noroi pământesc” este o colecție a poeziilor scrise în ultimii ani de poetul Nagy Attila.

Max Blecher: Áttetsző test

Max Blecher: Áttetsző test. (Corp transparent) Poezii scrise în limba română traduse de Imre József Balázs. Ilustraţii de Tünde Darvay. Tîrgu-Mureș, 2018

Categorii: poezie
Pagini: 52
Copertă: tare
ISBN 978-606-8957-05-0

Despre autor:
Max Blecher (1909–1938) a fost un romancier român de origine evreiască. Max Blecher face parte din aceeași generație literară cu Mircea Eliade. Își întrerupe cursurile la Facultatea de medicină din Paris imediat după declanșarea bolii sale: Max Blecher suferea de o boală pe atunci incurabilă, morbul lui Pott, tuberculoză la coloana vertebrală. Operele sale sunt în foarte mare măsură autobiografice.
Despre carte:
Poetul şi prozatorul Max Blecher este o mare redescoperire a literaturii române interbelice. Operele sale au fost traduse în limbile internaţionale cele mai importante mai cu seamă după anul 2000, iar în 2016 a fost realizat filmul premiat Inimi cicatrizate, inspirat din multiple faţete ale operei vieţii sale. Primul său volum, Corp transparent a fost publicat în 1934 cu ajutorul lui Geo Bogza, conţinutul acestuia a fost completat cu alte poeme pentru prezenta ediţie în limba maghiară. Poezia lui Blecher vădeşte o puternică influenţă suprarealistă, cu toate că cele cincisprezece texte ale volumului oferă o imagine în ansamblu mai mult eclectică. Logica onirică a asocierilor de idei, urmele scrierii automatice apar în mai multe poezii ale lui Blecher, sonoritatea versurilor însă îl apropie deseori de poezia de factură mai tradiţională.
Poemele traduse de Imre József Balázs sunt însoţite de ilustraţii de Tünde Darvay.

Nagy Miklós Kund: Felemás

Nagy Miklós Kund: Felemás. Publicisztikai írások. (Față-n față – Scrieri publicistice.) Târgu Mureș, Editura Lector – Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, 2018.

Categorii: publicistică
Pagini: 328
Copertă: tare
ISBN 978-606-8957-02-9

Despre autor:

Nagy Miklós Kund (Aiud, 1943) jurnalist transilvan, redactor, scriitor și traducător. Ca redactor al emisiunii în limba maghiară la Radio Târgu Mureș s-a ocupat în principal de promovarea literaturii și a artei (1968-1985), iar după desființarea acestei emisiuni a fost editor la cotidianul județean Vörös Zászló (1985-1989). Începând cu 1990 editează suplimentul de cultură Múzsa al cotidianului care acum poartă numele de Népújság. În decembrie 1991, devine redactor șef adjunct iar în 2012, redactor șef. Nagy Miklós Kund a scris 32 de cărți și a redactat multe alte, inclusiv seria Műterem a Editurii Pallas-Akadémia și volume de interviuri și reportaje.

Despre carte:

Autorul volumului, Nagy Miklós Kund a împlinit 75 de ani, această culegere de publicistică prezintă o selecție reprezentativă a scrierilor sale apărute între anii 2008 și 2018. Prima parte a cărții cuprinde interviuri și convorbiri, în a doua parte au fost selectate scrieri ce reprezintă celelalte genuri ale publicisticii: articole, comentarii legate de evenimentele, fenomenele, aniversările actuale, majore ale vieții culturale, literare și artistice, texte de laudatio și necrolog, note de călătorie, recenzii, însemnări. Autorul acordă o atenție puțin mai mare artei plastice, domeniul său preferat, dar în mod constant sunt în focusul atenției sale și literatura, teatrul, muzica, arta fotografică, coregrafia precum și multe alte manifestări ale spiritului, creativității și talentului uman. Câteva personalități deosebite dintre intervievații săi au murit între timp ceea ce mărește valoarea documentară a textelor, deoarece dincolo de referințele personale toate convorbirile realizate pun în lumină viața, starea colectivităților mai strâmte ale subiecților, realitățile întregii societăți. În totalitatea lui volumul – enunțat-neenunțat – descrie și epoca în care trăim datorită credibilității autorului care se dovedește a fi un bun cunoscător al oamenilor și un publicist informat, temeinic pregătit. Scrierile în majoritatea lor au apărut în suplimentul Múzsa al cotidianului Népújság.

Gyukics Gábor: Végigtapint. Válogatott és új versek. (Atingere. Poezii alese și noi)

Gyukics Gábor: Végigtapint. Válogatott és új versek. (Atingere. Poezii alese și noi) Tîrgu-Mureș, 2018.

Categorii: poezie
Pagini: 144
Copertă: tare
ISBN 978-606-8957-01-2

Despre autor:

Gyukics Gábor (Budapesta, 1958), poet, traducător maghiar, fondator a seratelor deschise de poezie și a evenimentelor jazz-poezie. Are nenumărate volume de traducere literară, ultimul fiind Medvefelhő a város felett (Nor de urs peste oraș) Antologia poeziei nord-americane contemporane, Scolar, 2015. Volume de poezie: Utcai előadás (Spectacol de stradă), Fekete Sas, 1998; Last Smile, Cross Cultural Communication, USA, 1999; A remete többes száma (Pluralul pustnicului), Fekete Sas, 2002; Lepkék vitrinben (Fluturi în vitrină), Fekete Sas, 2006; Kié ez az arc (A cui e fața aceasta), L’Harmattan, 2011; Selected Poems, bulgară Gutenberg Publishing, Bulgaria, 2013;  A Hermit Has No Plural, Singing Bone Press, USA, 2015.

Despre carte:

Végigtapint este volumul poeziilor alese și noi de Gyukics Gábor. Primul ciclu selectează din volumele anterioare, iar al doilea este o alegere dintre poemele scrise între 2011-2018. Cartea este ilustrată de Bereczki Katalin din Franța cu desene realizate la concerte de jazz.

Paul Celan: Voltak éjszakák (Erau nopți)

Paul Celan: Voltak éjszakák (Erau nopți). Poezii scrise în limba română în traducerea lui Jánk Károly, ilustrate de Bartha Beatrix. Tîrgu-Mureș, 2017

Categorii: poezie
Pagini: 48
Copertă: cartonată, supracopertă
ISBN 978-606-8957-00-5

Despre autor:

Paul Celan, unul dintre cele mai cunoscute figuri din poezia după război, a scris în germană, „limba morții“, cum se spune pe meleagurile sale natale bucovinene. După război a plecat din Cernăuți, a locuit în București pentru un timp și apoi a fugit la Viena.

Despre carte:

Volumul nostru prezintă pentru prima oară în limba maghiară poemele lui Paul Celan scrise în română, care s-au născut între 1945-1947. Poeziile au fost păstrate în manuscris de traducătorul Petre Solomon. Patruzeci de ani mai târziu, el i-a publicat în memoriile sale. Suplimentul ediției critice a operelor lui Paul Celan, realizată de editura germană Suhrkamp, publică aceste poeme în volumul 1. de suplimente (Das Frühwerk) în 1989. Textul a fost tradus în maghiară de Jánk Károly și ilustrat de Bartha Beatrix.

Demény Péter: A kíméletlen látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi (Privirea necruțătoare. Portretele literare lui Bánffy Miklós)

Demény Péter: A kíméletlen látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi (Privirea necruțătoare. Portretele literare lui Bánffy Miklós). Tîrgu-Mureș, 2018.

Categorii: critică literară
Pagini: 92
Copertă: cartonată
ISBN 978-606-8957-08-1

Despre autor:

Peter Demeny (1972), reprezentant semnificativ și multilateral al generației sale: poet, scriitor, traducător și jurnalist. În prezent, lucrează ca redactor al revistei Látó. Lista volumelor de eseu și studii de Demény Péter: A menyét lábnyoma (Urmele gorunului) – studii, eseuri, critici literare. Komp-Press, Cluj-Napoca, 2003; A lélek trolija (Troleibuzul sufletului) – eseuri. Idem, 2013; Apamozsár (Mojarul taților)– kiáltvány. Lector, Tîrgu-Mureș, 2016; Portrévázlatok a magyar irodalomból (Portrete din literatura maghiară) – portrete de scriitori. Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2016.

Despre carte:

Studiul lui Demeny Péter analizează scrierile mai puțin cunoscute lui Bánffy Miklós, în principal scrieri în proză și memorialistică, din punctul de vedere a tehnicii portretistice: modul în care scriitorul pictează portretele oamenilor din viața reală, măsura în care descrierile sunt subiective sau împing limitele realității. Căutând liantul diferitelor lucrări, pășând pe poteca oferită de carte, cititorul ajunge la o viziune specială. Clarviziunea devine astfel atât un sens al proporției artistice cât și calitate de bază al unui scriitor care vede dincolo de suprafața evenimentelor politice.

Balázs Imre József: Ezeregy mondat. Kritikák a kortárs irodalomról (O mie și una de propoziții. Scrieri critice despre literatura contemporană)

Balázs Imre József: Ezeregy mondat. Kritikák a kortárs irodalomról (O mie și una de propoziții. Scrieri critice despre literatura contemporană). Tîrgu-Mureș, 2017.

Categorii: critică literară
Pagini: 220
Copertă: cartonată
ISBN 978-606-94183-1-4

Despre autor:

Balázs Imre József s-a născut în 1976 în Odorheiu Secuiesc; este un istoric literar, poet și traducător, câștigător al Premiului József Attila, redactor-șef-adjunct al revistei Korunk.

Despre carte:

Volumul este o colecție a scrierilor critice în zece propoziții, publicate de către autor începând din anul 2011, având ca subiect cărți aparținând de o gamă largă de genuri literare. Iată câțiva dintre autori: Tompa Andrea, Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna, Vida Gábor, Závada Pál.