Alexandru Mușina: Macska-e a cica?

Alexandru Mușina: Macska-e a cica? Fordította Szonda Szabolcs. Marosvásárhely, Lector Kiadó, 2020.

Categorii: poezie
Pagini: 136
Copertă: tare
ISBN 978-606-8957-22-7

Despre autor:

Alexandru Mușina (1954-2013): poet, eseist, publicist, antologator și editor marcant, cu rol determinant, mai ales sub aspectul „optzecismului” și postmodernismului, pentru evoluția literaturii române contemporane. Szonda Szabolcs (1974, Sfântu Gheorghe) traducător literar, directorul Bibliotecii Județene Covasna.

Despre carte:

Volumul de față cuprinde poemele lui Alexandru Muşina în traducere maghiară. Cele două volume (dactăr nicu & his skyzoid band; Regele dimineții) asociate într-unul singur sunt ultimele cărți antume ale autorului, scrise sub semnul bolii și al amenințării dispariției iminente, însă nicidecum sumbru, ci – prin apelarea ingenioasă și avizată la o mare varietate a straturilor și elementelor expresive ale limbii, la îmbinarea lirismului cu radiografia realităţii, la diferite planuri şi modalităţi de adresare, la personaje pitoreşti sau de impact dintr-o lume paralelă, aflată în vecinătatea mediului nostru existenţial cotidian, parcă într-o sferă mitică imediată, cea a subconștientului colectiv, cât și la (auto)ironie, ludic, grotesc și absurd – într-o manieră în care „dărnicia” limbajului poetic este în legătură strânsă cu vitalitatea stilului și tematizării, a complexității viziunii auctoriale.