Demény Péter: A kíméletlen látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi (Privirea necruțătoare. Portretele literare lui Bánffy Miklós)

Demény Péter: A kíméletlen látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi (Privirea necruțătoare. Portretele literare lui Bánffy Miklós). Tîrgu-Mureș, 2018.

Categorii: critică literară
Pagini: 92
Copertă: cartonată
ISBN 978-606-8957-08-1

Despre autor:

Peter Demeny (1972), reprezentant semnificativ și multilateral al generației sale: poet, scriitor, traducător și jurnalist. În prezent, lucrează ca redactor al revistei Látó. Lista volumelor de eseu și studii de Demény Péter: A menyét lábnyoma (Urmele gorunului) – studii, eseuri, critici literare. Komp-Press, Cluj-Napoca, 2003; A lélek trolija (Troleibuzul sufletului) – eseuri. Idem, 2013; Apamozsár (Mojarul taților)– kiáltvány. Lector, Tîrgu-Mureș, 2016; Portrévázlatok a magyar irodalomból (Portrete din literatura maghiară) – portrete de scriitori. Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2016.

Despre carte:

Studiul lui Demeny Péter analizează scrierile mai puțin cunoscute lui Bánffy Miklós, în principal scrieri în proză și memorialistică, din punctul de vedere a tehnicii portretistice: modul în care scriitorul pictează portretele oamenilor din viața reală, măsura în care descrierile sunt subiective sau împing limitele realității. Căutând liantul diferitelor lucrări, pășând pe poteca oferită de carte, cititorul ajunge la o viziune specială. Clarviziunea devine astfel atât un sens al proporției artistice cât și calitate de bază al unui scriitor care vede dincolo de suprafața evenimentelor politice.