(Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) – Könyvbemutató Csíkszeredában

Márton Áron püspök közel nyolcvanezer oldalnyi titkos megfigyelési anyagából tavaly jelent meg az első forráskiadvány. Ebben az 566 oldalas kötetben a püspök dolgozószobájában 1957 és 1960 között elhangzott, a Securitate által lehallgatott beszélgetések átirataiból válogattak a szerzők, elsősorban olyan dokumentumokat, amelyeknek kétségtelen az egyháztörténeti, kortörténeti relevanciája. A kötet összeállítói, illetve a bevezető tanulmány szerzői Denisa Bodeanu és Nagy Mihály Zoltán történészek.

A kötet csíkszeredai bemutatójára 2020. február 20-án este 6 órától kerül sor Magyarország Főkonzulátusa szervezésében a Lázár-ház (Gál Sándor utca 9.) dísztermében.

A beszélgetés résztvevői Exc. Tamás József nyugalmazott püspök, Nagy Mihály Zoltán történész, a kötete társszerzője, Gálfalvi Ágnes, a Lector kiadó igazgatója és Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum munkatársa. Az esemény házigazdája Tóth László főkonzul.