Egyed Emese: Paian – könyvbemutató Kolozsváron

Egyed Eme­se Pai­an című ver­seskötetét mu­tatjuk be Ko­lozsváron, az Agapé Étte­rem ren­dezvény­termében (Szent­egyház u. 4. I. eme­let), 2017. július 5., 17 órától. A könyv a 2017-es Bu­da­pes­ti Ünne­pi Könyvhétre je­lent meg Ma­rosvásárhe­lyen, a Lec­tor Kiadónál.  A kötetről Bar­tha Ka­ta­lin Ágnes beszélget a szerzővel. Mi­ko­la Bri­git­ta saját szer­zeményét adja elő gitáron.